คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 16/7/2563 21:34:27น. 499

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

        วันนี้ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเศวรมหาราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา” ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 21:34:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน