UPITI ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

17/7/2563 9:31:34น. 1120

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฯ โดย UPITI ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน และการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทดสอบอาหารและสมุนไพร การทดสอบระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง โดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
17/7/2563 9:31:34น. 1120
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน