กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม “ เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The Series)” EP.1 โปรแกรมที่ 5-6 เรื่อง เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.และ บพค. 17/7/2563 12:01:16น. 342

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยง เดอะซีรีย์ (RDM The series)”
การพัฒนานักวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง Episode 1 โปรแกรมที่ 5 และ 6 เรื่อง เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพข.
และ บพค.นำโดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และแขกรับเชิญสำคัญ 3 ท่าน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี คณะวิทยาศาสตร์
3. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
- แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
- การเขียนข้อเสนอโครงการ
- การตั้งโจทย์วิจัย
-การเขียน Methodology
-การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย
-การเลือกภาคีเครือข่ายการวิจัย
-เทคนิคพิเศษอื่น ๆ ในการ Approach กับแหล่งทุน
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมแต่ละโปรแกรม (ประกาศนียบัตร/โปรแกรม)
2สิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2564 (โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น )
ซึ่งทั้งหมดนี้จะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โดยจัดผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoomหรือ-
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา - DRA.UP


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 12:01:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน