กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2563 22:17:50น. 337

10 ปี ม.พะเยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 22:17:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน