บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และตรวจรับรอง โดย Certified Body คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2

17/7/2563 22:21:25น. 1133
โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และตรวจรับรอง โดย Certified Body
        วันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย เข้าพบอาจารย์ปรีดิอร วิโรจน์วัธน์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และตรวจรับรอง โดย Certified Body คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเสนอระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติการ พร้อมรับฟังคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
17/7/2563 22:21:25น. 1133
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และตรวจรับรอง โดย Certified Body คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2

#การพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 #ตรวจรับรอง โดย Certified Body


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน