คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาและจัดทำแผนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20/7/2563 10:57:51น. 772

พัฒนาและจัดทำแผน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “พัฒนาและจัดทำแผนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” รหัสโครงการ 634101348 (กิจกรรมที่ 5)  ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา/ทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2563 10:57:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน