รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 20/7/2563 13:26:17น. 262

วันนี้ (20 กรกฏาคม 2562 ) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสภาพนักงาน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ฯ จัดโดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่กา ซึ่งมี ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยรา เป็นประธานศูนย์ฯ ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2563 13:26:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน