นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงานในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020

20/7/2563 15:54:07น. 1659
การจัดการการสื่อสาร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคเหนือ) ของสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

จากผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และนำเสนอโครงเรื่องต่อคณะกรรมการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม FIJ Future และ ทีมเหิดโปรดักส์ชั่น ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงานทีมละ 5,000 บาท เพื่อพัฒนาคลิปวิดิโอเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือต่อไป สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้แก่ นายนรากรณ์ ชัยรัตน์ นายวิทวัส ทานกระโทก และนางสาวน้ำเพชร สุริยจันทราทอง จากทีม FIJ Future และ นางสาวรินรดา ดอนศรีมอญ นางสาววรวรรณ กำปินันท์ นายศุภกฤษ์ นวลจีน จากทีมเหิดโปรดักส์ชั่น โดยมีนิสิตจากสถาบันการศึกษาจาก 14 จังหวัดในเขตภาคเหนือและบุคคลทั่วไป ที่ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/7/2563 15:54:07น. 1659
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงานในโครงการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020

#การจัดการการสื่อสาร #คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน