บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 21/7/2563 14:15:55น. 812

บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย
             ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย  เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ เป็นการบริการทางวิชาการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
         
          - ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2CNu7I5
          - ตรวจสอบตารางการจองได้ที่ https://bit.ly/3fYGwra

             ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6705 ภายใน 3531ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 14:15:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน