ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการทดลองเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Access Pharmacy จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

21/7/2563 13:57:08น. 786
 ฐานข้อมูลออนไลน์  Access Pharmacy

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการทดลองเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  Access Pharmacy จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill 

Access Pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ทางการเภสัชกรรม เน้นทั้งด้านการเรียนการสอน ที่มีหนังสือ Text Book มากกว่า 50 เล่ม เช่น Phamacotherapy A Pathophysiology Approach 11e, Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach 10e เป็นต้น การค้นคว้าหาข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลาย เช่น  วีดีโอ, case study, Drug monograph, Custom curriculum, Patient Education, แบบฝึกหัดทบทวนเกมส์ และมัลติมีเดียต่าง ๆ โดยรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียว


       สามารถทดลองใช้งานได้ที่ URL : http://accesspharmacy.mhmedical.com

       Username : phayao

       Password :  medicine


       ช่วงเวลาที่เปิดให้ทดลองใช้งาน : 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6705 ภายใน 3531  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักพิมพ์ McGraw-Hill   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
21/7/2563 13:57:08น. 786
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน