มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดน่าน

23/7/2563 10:05:50น. 1230
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมต้อนรับองคมนตรี

ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดน่าน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ เดินทางมายังโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดน่าน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม พร้อมนำเสนอวิดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงาน และมาตรการในการรับมือในช่วงสถานการณ์  เชื้อไวรัส Covid- 19 ที่แพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา

หลังจากนั้น อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาในการรายงานผลการดำเนินการโรงเรียนในเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สื่อการสอนออนไลน์ ที่พร้อมแบ่งปัน และทุนการศึกษาที่ยินดีจะให้การช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ ผศ.ดร. สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต วิทยาลัยการศึกษา และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพพโส ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการสนับสนุนครูผู้ช่วยและนิสิตครูฝึกงาน ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการสอน และการพัฒนาครูผู้สอน รวมไปถึงการเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านพลังงานทดแทน ให้กับโรงเรียนบ้านหลวง โดยตัวแทนจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ และ  ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในเครือต่อไป

ทั้งนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยพะเยา ที่นำโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ สุดยอดแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการขยายความสำเร็จให้มีความต่อเนื่อง พัฒนาชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น สร้างให้เกิดอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงถึงชุมชนและสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมให้นักเรียน รวมถึงคนทั่วไปได้ฝึกและพัฒนาตนเอง และเป็นที่พึ่งได้เป็นอย่างดี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/7/2563 10:05:50น. 1230
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดน่าน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการกองทุนการศึกษา #องคมนตรี
#sdg4 #sdg7 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน