คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

24/7/2563 18:05:09น. 1319
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรหลักคือ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และได้ร่วมกิจกรรมการคืนข้อมูลดังกล่าว 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/7/2563 18:05:09น. 1319
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ บ้านหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน