วิทยาเขตเชียงรายจัดกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 26/7/2563 11:23:07น. 539

วิทยาเขตเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงรายได้จัดกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจักพงศ์ มีสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรและผู้ตรวจประเมินคุณภาพ GAP พืชของกรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2563 11:23:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน