นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา 29/7/2563 10:09:33น. 413

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์สาขาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาร่องห้าสามัคคี อำเภอเมืองพะเยา วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดภูกามยาว อำเภอภูกามยาวและอ่อนหวานเบเกอรี่ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อค้นหาและกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน มุ่งหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งนักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้น   

facebook twitter line


ภาพ :   ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/7/2563 10:09:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน