นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอกระบวนการการดำเนินงานในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2

30/7/2563 16:30:42น. 1333
วิจัย_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดได้นำเสนอกระบวนการการดำเนินงานในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัยฯ เพื่อรายงานกระบวนการการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงรายงานปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รองอธิการบดี ได้ให้ช้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
30/7/2563 16:30:42น. 1333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอกระบวนการการดำเนินงานในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg2

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน