คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างามพร้อมด้วยผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา  โดยการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง นวัฒกรรมจัดการแม่โคหลังคลอดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกโคเนื้อ ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มาช่วยระบบการผลิตจะทำให้การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีตลาดที่แน่นอน และมีความมั่งคงในอาชีพ โดยทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ และจะมีงานในลักษณะอบรม หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และการเรียนสะสมหน่วยกิจ ตามมาอีกหลายหลักสูตร เพื่อให้ชุมชนของจังหวัดพะเยาเข้มแข็ง สอดคล้องกับปรัชญาและพันธะกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
31/7/2563 13:54:26น. 950
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ออกพื้นที่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ภูซาง จุล ปง

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน