ITAP-UP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MIS-UP ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในยุค New Normal

3/8/2563 13:42:12น. 1147
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) และนายศุภฤกษ์ ขาวแดง (ITA) พร้อมด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟดอยผาหมี เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนากระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ “โครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมี วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย”

การเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการในครั้งนี้ ITAP – UP และผู้เชี่ยวชาญได้รับฟังแนวคิดการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ และได้ให้ข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค New Normal รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูปกาแฟ ที่เป็นสินค้าเด่นของชุมชน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพสินค้า นับได้ว่าการบูรณาการองค์ความรู้ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับคนในชุมชนมีความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงตลาด และเป็นการกระตุ้นการเศรษฐกิจของชุมชน ในยุค New Normal ได้มากขึ้น

สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต ติดต่อได้ที่
โทร 08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
E-mail : itap.phayao@gmail.com
สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
3/8/2563 13:42:12น. 1147
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ITAP-UP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MIS-UP ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในยุค New Normal

#www.seen.up.ac.th
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน