คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “ทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563”

4/8/2563 16:20:51น. 1567
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ ทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดี เป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตทุกคนได้ระลึกถึงและจดจำประวัติความเป็นมาของคณะได้ โดยวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ถือเป็นวันกำเนิดคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ทั้งสองหลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภายบำบัดแล้ว โดยในโครงการมีการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพระนเรศวร หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และมีกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีตัวแทนจากผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ถวายสังฆทาน และปัจจัยแด่พระสงฆ์ และมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก และ นายวสันต์ เงินชุ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
4/8/2563 16:20:51น. 1567
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “ทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563”

#คณะสหเวชศาสตร์ #สถาปนาคณะ #ทำบุญ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน