งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน/ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

6/8/2563 13:50:30น. 2351
พัฒนานิสิต_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          วันที่5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา นางสาวธนภชสร เทพละออ นักวิชาการศึกษา และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้จัดดำเนินโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน /ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนิสิตจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือต่อสังคม และตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/8/2563 13:50:30น. 2351
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน/ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg2

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน