คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 10/8/2563 16:44:56น. 696

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้สัมมนาร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปฐมนิเทศบุคลากร เพื่อชี้แจง ทบทวนนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของคณะตามภารกิจหลักในแต่ละด้าน การสัมมนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจำปีของคณะสหเวชศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินการของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมหาวิทยาลัย  
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก และ นายวสันต์ เงินชุ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2563 16:44:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน