คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการด้านการจัดการสวัสดิการ ร่วมกับ สถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง

11/8/2563 13:54:15น. 999
การจัดการสวัสดิการ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการ 2 โครงการ ร่วมกับ สถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง คือ 1. โครงการโครงการ “แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับ การจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ และ 2. “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” โดยทั้งสองโครงการนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า MESITTHI (มีสิทธิ) แอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่แรงงานนอกระบบ


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทนงศักดิ์ นิราศ   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
11/8/2563 13:54:15น. 999
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการด้านการจัดการสวัสดิการ ร่วมกับ สถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง

#การจัดการสวัสดิการ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #สถาบันการจัดการการเงิน
#sdg1 #sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน