มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 “รวมพลจิตอาสา ปลูกป่ารักน้ำตามรอยแม่” 11/8/2563 14:05:51น. 421

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรม “รวมพลจิตอาสา ปลูกป่ารักน้ำตามรอยแม่”

         

            วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรม “รวมพลจิตอาสา ปลูกป่ารักน้ำตามรอยแม่ จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมนำกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยเพลง สดุดีพระแม่ไทย” และเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์  พร้อมด้วย คณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/8/2563 14:05:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน