คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการ "ปลูกข้าววันแม่ สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา"

11/8/2563 18:59:58น. 994
ปลูกข้าววันแม่  สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน  "ปลูกข้าววันแม่ สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และผศ.ดร.บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ร่วมดำนากับคณาจารย์

บุคลากรและนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม "การลงแขกดำนา" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและสามัคคีของคนไทย รวมถึงกิจกรรมการจับปลาในนาข้าว

ที่สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 

อำนวยการจัดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ดำเนินการกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจูและคณะ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฐธดา ขัตธิ และนฤเบศร์ กรเกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    เปรมดา ทิพย์เดโช   
เพิ่มข่าวโดย :   prameda.ti@up.ac.th   
11/8/2563 18:59:58น. 994
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดโครงการ "ปลูกข้าววันแม่ สืบสานข้าวไทยด้วยการดำนา"

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg2 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน