คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สีจากธรรมชาติ" 17/8/2563 19:28:43น. 874

การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สีจากธรรมชาติ
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สีจากธรรมชาติ
"Application of Natural Color for Cosmetic Products” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพสีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาตะวันออก เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ มีการบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ Cleansing Water, Lip Gel และ Foundation จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะด้าน ได้แก่ อ.ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และอ.ดร.ภก.ธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง โดยใช้สีที่พัฒนาจากวัตถุดิบธรรมชาติได้จากชุมชนในภาคเหนือตอนบน คือ ครั่งและฝาง ได้รับการตอบรับและให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เป็นจำนวน 160 คน

 #วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 #คณะเภสัชศาสตร์     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/8/2563 19:28:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน