ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

18/8/2563 16:57:19น. 514
ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

  วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย 
ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย นางณลภัส ปัญญาวงค์ ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ และนางสาวพวงผกา ธนะจักร์ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน 
เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย กองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับคณะ สามารถนำไป
เป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาองค์กร เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx 

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
18/8/2563 16:57:19น. 514
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน