โครงการฝึกอบรม “หลักการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นต้น”

19/8/2563 9:46:24น. 1619
ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นต้น
       เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรม “หลักการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นต้น” โดยมี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ และอาจารย์จุฑาพงศ์ เตชะสืบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นต้น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นต้น กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นต้นได้อย่างถูกวิธี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และแม่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
19/8/2563 9:46:24น. 1619
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการฝึกอบรม “หลักการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นต้น”

#ฝึกอบรม #การปฐมพยาบาล #การช่วยชีวิตขั้นต้น #สำนักงานสีเขียว
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน