กองบริหารงานวิจัยจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19/8/2563 13:58:54น. 1961
มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลภารกิจด้านการวิจัยและวัตกรรม และด้านบริการวิชาการ ได้เข้าประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ..2564-2570  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

โดยภายในการประชุมได้มีการปรับเปลี่ยนบางตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
19/8/2563 13:58:54น. 1961
Print Friendly and PDF

กองบริหารงานวิจัยจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน