คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา

20/8/2563 14:11:26น. 774
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยุทธศาสตร์ทุกระดับ ตลอดจนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/8/2563 14:11:26น. 774
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน