SEEN ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

20/8/2563 23:11:08น. 1066
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิสิต ให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชาวบ้าน เพื่อการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ โดยการอบรมครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างบุคลากรด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพมากถึง 24 รุ่น เป็นจำนวน 720 คน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการท่องเที่ยว จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลห้วยไคร้ ตำบลเวียงพางคำ ตำบลโป่งงาม และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/8/2563 23:11:08น. 1066
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน