นิสิตเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562 รหัส 59 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% 21/8/2563 11:55:57น. 1660

นิสิตเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562 รหัส 59 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 10 ที่สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีการศึกษา 2562 ผ่านการสอบทั้งหมดคิดเป็น 91.2% โดยนิสิตรหัส 59 สามารถสอบผ่านทุกคนคิดเป็น 100%
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 11:55:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน