คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพะเยา

24/8/2563 15:11:07น. 897
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพะเยา
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์ศึกษาเศรญฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู คณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว  ทั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน เป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผัก ได้ประชุม ฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชในโรงเรือนและการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/8/2563 15:11:07น. 897
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพะเยา

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน