บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) 25/8/2563 14:07:45น. 499

บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)
          วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) โดยได้รับเกียรติจากทีมพยาบาลวิชาชีพของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้บุคลากร และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชัยชนะ จันทร์เนตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/8/2563 14:07:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน