บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)

25/8/2563 14:07:45น. 6333
บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)
          วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support) โดยได้รับเกียรติจากทีมพยาบาลวิชาชีพของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้บุคลากร และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชัยชนะ จันทร์เนตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
25/8/2563 14:07:45น. 6333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support)

#CPR #Basic Life Support #คณะทันตแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลทันตกรรม #ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน