กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

26/8/2563 10:25:18น. 1460
มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ได้เดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ   อ.เชียงคำ จ. พะเยา เพื่อเข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบไทลื้อ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ (วัดหย่วน) พร้อมด้วย อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณนาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมผู้บริหารและบุคลากรของกองบริหารวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมฯ

ในส่วนของวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานบริการวิชาการ ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ และ แนวทางในการผลักดันการบริหารวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
26/8/2563 10:25:18น. 1460
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน