ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

26/8/2563 10:37:29น. 1749
มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   
26/8/2563 10:37:29น. 1749
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน