คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งต่อความห่วงใยไปยังอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

27/8/2563 15:49:08น. 1019
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร, ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, นายประฐมพงษ์ ทองรอด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีส่งต่อความห่วงใยไปยังพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยบริจาคข้าวหอมมะลิหนองหล่ม By UP PRODUCT จำนวน 104 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (University of Phayao: Mechanisms for local economic driving with local wisdom)  ผลิตโดย วิสากิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และขอเป็นกำลังใจให้กับชาวเวียงสา จังหวัดน่าน ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ปกติในเร็ววัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/8/2563 15:49:08น. 1019
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งต่อความห่วงใยไปยังอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #ภัยพิบัติ #น้ำท่วม #จังหวัดน่าน #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg2 #sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน