ม.พะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นใน จ.พะเยา

28/8/2563 9:27:51น. 2880
ม.พะเยา  ผ้าไทย

การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความงดงามของตัวบุคคล แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสืบสานต่อไป ซึ่งจังหวัดพะเยา มีความโดดเด่นในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โดยเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดไทยลื้อ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญญาลักษณ์ที่มีความโด่ดเด่นในจังหวัดพะเยา ดังจะเห็นได้ที่อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน และอีกในหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น ทุก ๆ วันอังคาร และ วันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และ ให้เศรษฐกิจในจังหวัดพะเยามีรากฐานที่มั่นคง ชุมชนสามารถสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมตอบโจทย์กับนโยบายของจังหวัดพะเยา ที่เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมแต่งกายชุดไทยพื้นถิ่นในวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงภาพการแต่งกายที่สวยงาม จึงขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีรายได้ จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถักทอผ้าไทยให้สวยงาม และเป็นที่ต้องการคนทั่วโลก    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
28/8/2563 9:27:51น. 2880
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นถิ่นใน จ.พะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
#sdg3 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน