บุคลากรสายบริการ คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ (Leadership Development & Supervisory Skills)

31/8/2563 17:43:08น. 2680
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ (Leadership Development & Supervisory Skills)

คณะนิติศาสตร์ นำโดย นางณลภัส ปัญญาวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
พร้อมด้วยผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างาน
กับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ (Leadership Development & Supervisory
Skills) ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล ประธานสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศันสนา สิริตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารองค์กร กับหัวข้อการบรรยายและ workshop  

1. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
- จิตวิทยาของการเป็นผู้นำแบบ 3H (Head-Hand-Heart)
- ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารจัดการทีมงาน

2. เทคนิคการบริหารทีมงานสำหรับหัวหน้างาน
- รูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการบริหารทีมงานในองค์กร
- การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาทีมงานและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
31/8/2563 17:43:08น. 2680
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสายบริการ คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ (Leadership Development & Supervisory Skills)

#คณะนิติศาสตร์ #หัวหน้างาน #บุคลากรสายบริการ #มหาวิทยาลัยพะเยา #uplaw
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน