อาจารย์และนิสิตคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในโครงการสร้างภูมิคุ้มทางสังคม เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ 31/8/2563 18:52:58น. 249

อาจารย์และนิสิตคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในโครงการสร้างภูมิคุ้มทางสังคม เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอน
และพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
จำนวน 8 คน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการสร้างภูมิคุ้มทางสังคม เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ
ในหัวข้อ”การเลือกรับสื่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสำหรับนักเรียนในชีวิตประจำวัน”
ณ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ตำบลสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันโค้ง
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/8/2563 18:52:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน