คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และข้าวโพด) เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการของภาครัฐ” 3/9/2563 10:00:22น. 783

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และข้าวโพด) เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการของภาครัฐ”
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ (ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และข้าวโพด) เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการของภาครัฐ” ระหว่าง 3 หน่วยงาน 1) กรมวิชาการเกษตร 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมนิสิต ป.โท เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ นักวิชาการ และ นิสิตปริญญาโท เข้าร่วมคัดเลือกในโครงการครั้งนี้ 


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/9/2563 10:00:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน