หลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

3/9/2563 12:02:37น. 1148
จัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมูลนิธิฮันซ์ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ร่วมดำเนินหลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่าง ๆ จำนวน 15 หน่วยงาน


ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดนวัตกรรม แนวคิดการพัฒนาต้นแบบ และการวัดประเมินผลจำนวน 15 ชั่วโมง จาก ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง และอาจารย์ทวีป มหาสิงห์ ซึ่งจะมีการดำเนินหลักสูตรฯ ในกิจกรรมที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจเข้าร่วมติดต่อสมัครได้ที่นางสาวภัทธิญา จินดาคำ 054-566-666 ต่อ 1305


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/9/2563 12:02:37น. 1148
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมสาธารณะ เพื่อการจัดการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

#จัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #นวัตกรรมสาธารณะ
#sdg1 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน