คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 3/9/2563 16:33:32น. 579

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

     คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ จิวเดช นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “La nouvelle generation solidaire pour le developpement durableซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และ สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยมี คุณปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้จัดการประกวดฯ มอบประกาศนียบัตร และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมประกวดในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย  

     

ข้อมูล / ภาพ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์   

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
ภาพ :   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/9/2563 16:33:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน