สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการ NMC โชว์ฉัน "การศึกษาดูงานและเรียนรู้สื่อสาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิการการสื่อสารหลังโควิด-19" ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

8/9/2563 11:12:18น. 1139
ผลิตบัณฑิต_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการ NMC โชว์ฉัน "การศึกษาดูงานและเรียนรู้สื่อสาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิการการสื่อสารหลังโควิด-19" ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
8/9/2563 11:12:18น. 1139
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการ NMC โชว์ฉัน "การศึกษาดูงานและเรียนรู้สื่อสาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิการการสื่อสารหลังโควิด-19" ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน