สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการ NMC โชว์ฉัน "การศึกษาดูงานและเรียนรู้สื่อสาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิการการสื่อสารหลังโควิด-19" ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) 8/9/2563 11:12:18น. 276

ผลิตบัณฑิต_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดโครงการ NMC โชว์ฉัน "การศึกษาดูงานและเรียนรู้สื่อสาธารณะ และการอบรมเชิงปฏิการการสื่อสารหลังโควิด-19" ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2563 11:12:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน