NMC ไม่หยุดนิ่ง: คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ThaiPBS เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวางแผนจัดทำโครงการร่วมกัน 8/9/2563 11:30:34น. 418

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

         วันที่ 8 กันยายน 2563 คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ThaiPBS เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวางแผนจัดทำโครงการร่วมกันเร็ว ๆ นี้  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2563 11:30:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน