ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา กับ ณ บริเวณกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

8/9/2563 12:03:37น. 850
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และนางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา กับ ณ บริเวณกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

               โดยได้ร่วมทำกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา เช่น ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ริมกว๊านพะเยา และล่องเรือพายกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลา ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา และเยี่ยมชม “กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา”   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
8/9/2563 12:03:37น. 850
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ในกิจกรรมพื้นที่วัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา กับ ณ บริเวณกว๊านพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน