รมว.อว. สนับสนุนและอุดหนุนผลงานการออกแบบกระเป๋า (กระเป๋าต้นแบบ) ของนิสิตหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8/9/2563 16:36:20น. 1998
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  รมต.อว. มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการอว.จ้างงานเฟส 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ นิทรรศการกาดวัฒนธรรมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมผลงานการออกแบบของนิสิตและสนับสนุนและอุดหนุนผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า (MIANG) (กระเป๋าต้นแบบ) ของนางสาววทันยา เรือนคำ นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ แนวคิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า MIANG โดยมีแรงบันดาลใจมากจากวิถีชีวิตคนในครอบครัว คือทำชาใบเมี่ยง และการใช้เทคนิคพิเศษจากการย้อมสีการทำชาใบเมี่ยงผสมผสานกับกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้นิสิตได้ออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในโครงการ อว.จ้างงานเฟส 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
8/9/2563 16:36:20น. 1998
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รมว.อว. สนับสนุนและอุดหนุนผลงานการออกแบบกระเป๋า (กระเป๋าต้นแบบ) ของนิสิตหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #UniversityofPhayao #SAFA
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน