รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

9/9/2563 11:11:01น. 1656
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่และพะเยา 5-7 กันยายน 2563 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/9/2563 11:11:01น. 1656
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

#คณะวิทยาศาสตร์
#sdg7 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน