คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 11/9/2563 17:56:12น. 394

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานด้านคลินิกกฎหมาย จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์
โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายเชิงคลินิก และแนวทางการศึกษารายวิชากฎหมายเชิงคลินิก วิธีการสอนและการศึกษากฎหมายที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และในเวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้นำ นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2563 17:56:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน