คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

14/9/2563 13:17:15น. 991
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของพนักงานสายบริการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่างๆ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินในการขอตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาตนเอง และบรรจุในแผนพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ต่อไป 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายชนะพล จันทรากาศ   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
14/9/2563 13:17:15น. 991
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

#คณะสหเวชศาสตร์ #บุคลากร #สายสนับสนุน #พัฒนาศักยภาพ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน