บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

15/9/2563 9:58:51น. 859
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/9/2563 9:58:51น. 859
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน