ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 15/9/2563 14:11:53น. 294

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
         เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้าน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเข้าสู่มาตรฐาน Green Office และเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2


         

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2563 14:11:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน